Cennik


Płatność roczna:

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2021/22(płatność roczna)
Kwota
Termin płatności
I rata 1458 zł
Płatność do: 25.X.2021

Płatność semestralna:

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2021/22 (płatność semestralna)
Kwota
Termin płatności
I rata: 729 zł
Płatność do: 25.X.2021
II rata: 729 zł
Płatność do: 15.II.2022

Płatność miesięczna:

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2021/22 (płatność miesięczna)
Kwota
Termin płatności
I rata: 162 zł
Płatność do: 25.X.2021
II rata: 162 zł
Płatność do: 15.XI.2021
III rata: 162 zł
Płatność do: 15.XII.2021
IV rata: 162 zł
Płatność do: 15.I.2022
V rata: 162 zł
Płatność do: 15.II.2022
VI rata: 162 zł
Płatność do: 15.III.2022
VII rata: 162 zł
Płatność do: 15.IV.2022
VIII rata: 162 zł
Płatność do: 15.V.2022
IX rata: 162 zł
Płatność do: 15.VI.2022